Menumenu


  • English
  • Español
  • Dansk
  • Svenska
  • Norsk Nynorsk
  • Русский

Skat for boligejere i Spanien

Det er fundamentalt at skelne mellem residenter og ikke-residenter. Opholder du dig i Spanien i mere end 182 dage om året, skal du være resident, uanset om du ønsker det eller ej. Som resident skal du deklarere al din indkomst og alle dine aktiver i Spanien. Din ansøgning om at blive resident sker hos nationalpolitiet, ’Policía Nacional’. Samme dag du ansøger, får du en bekræftelse på din ansøgning, som du kan forevise om nødvendigt. Som resident i Spanien skal du fremover betale følgende skatter:

Skat på boliggevinster

Sælger du en ejendom med gevinst beskattes denne med mellem 20-24%. Skatten på de første €6.000 er 20%. Derefter stiger skatten til 22% på gevinster op til €50.000. Alt derover beskattes med 24%.

Indkomstskat

Spanien er ikke et skatteparadis på trods af, at skatterne er markant lavere end i Danmark. Som resident i Spanien betaler man skat efter en progressiv skala som vi kender det fra Danmark, og det er alle dine indtægter fra hele verden, som udgør det samme indkomstgrundlag. Indkomstskatten ligger typisk på mellem 20-47%. Den største forskel mellem Danmark og Spanien ligger i de lave indkomster, hvor trækprocenten i nogle tilfælde kan komme ned i nærheden af nul procent. Selv for højere indkomster er marginalskatten lavere.

Kommunal ejendomsskat (IBI)

Denne skat skal betales af alle. Skatten betales årligt senest den 31. december på en ’blanket 210’ til den kommune hvortil boligen hører. Beløbet udregnes på basis af den offentlige vurdering, som på spansk hedder ’Valor Catastral’. Normalt er ejendomsskatten én procent af denne værdi.

Annullering af gevinstskat

Skatten på din gevinst kan både udskydes og helt annulleres, såfremt du vælger at købe en ny bolig, som koster mindst det samme, som din solgte bolig. Det er også et krav, at du boede i mindst tre år i din ’gamle’ bolig.

Plusvalia – skat på merværdien af din bolig

Plusvalia er en særlig skat på boligsalg, som udregnes på baggrund af værdistigningen den grund, din bolig ligger. Skatten udregnes ud fra værdistigningen på grunden, siden den sidst blev handlet. Skatten er beskeden og afregnes altid af sælger.

Formueskat

Formueskatten blev afskaffet i perioden 2008–2010, men genindført i Andalusien i 2011. Skatten skal betales af nettoformuer, som overstiger €700.000 pr. skatteborger. Trækprocenten ligger på mellem 0,2-2,5% af formuen over fribeløbet.

Skat ved boligudlejning

Som resident i Spanien opgiver du din fortjeneste ved udlejning i din selvangivelse og fortjenesten indgår således som en almen indtægt. Hvis du udlejer en bolig i Spanien, uden at være resident, er afdraget 50%. Det betyder, at halvdelen af din lejeindtægt beskattes i Spanien.

Fordele ved at være resident

√ Personer over 65 år, som sælger sin permanente bolig, er helt fritaget for gevinstskat. Det er blot en forudsætning, at boligen har været din permanente bolig i mindst tre år. Sælger du din bolig for at købe en ny bolig til mindst samme værdi, undgår du også at betale gevinstskat.

√  Som pensionist har du gratis adgang til det spanske ’Seguridad Social’ og dermed gratis læge og medicin.

√  Som resident har du stemmeret til de spanske kommunalvalg.